การทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโรงทาน ณ วัดวารีศิลาราม ตำบลวังหิน

การทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารโรงทาน ณ วัดวารีศิลาราม ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

Image 3