เรื่อง ประกวดจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมณี หมู่ 5,11 ต่อ คสล.เดืมไปสี่แยกสะมัด หนองออ หนองยวน ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.153-07 ต.วังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

logo2

เรื่อง ประกวดจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมณี หมู่ 5,11 ต่อ คสล.เดืมไปสี่แยกสะมัด
หนองออ หนองยวน ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.153-07  ต.วังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

D

 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่    - ประกาศ 
 - ใบเสนอราคา
 
   - ปริมาณการราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ที.1-01
 
   - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
   - แบบ