header

0113410
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
69
77
146
349
1162
2358
113410

Forecast Today
216

14.59%
19.13%
26.63%
0.63%
0.01%
39.00%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:18.207.106.142

ประวัติและตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

 

 สังคมก้าวหน้า  พัฒนาบริการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชนเข้มแข็ง

 

เทศบาลตำบลวังหิน

 

 

เทศบาลตำบลวังหิน  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า “สภาตำบลวังหิน” ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผลให้สภาตำบล เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลตำบลวังหินให้เป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ดวงตราเทศบาลตำบลวังหิน

logo

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลวังหิน คือ “ พระอาทิตย์ส่องแสง ” ซึ่งแสดงถึง
พระอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต
ภูเขา หมายถึง พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สายน้ำ หมายถึง เสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน
กรอบวงกลม หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบล