ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงเทศบาลตำบลวังหินได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจเทศบาลตำบลวังหิน
  3. ทางโทรศัพท์ 045-969-935 (วันและเวลาราชการ)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวังหิน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง