ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน เขต 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

16 ก.ย. 2021 16:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 18
ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน เขต 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) วันที่ 17-21 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส

6 ก.ย. 2021 17:17:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 30
โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าสามารถทำแบบสอบถามโดยการแสกน QR Code ได้เลย

แบบรายงานโคล้มตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)

2 ส.ค. 2021 23:20:56 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 79
แบบรายงานโคล้มตายจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) https://backend.wanghinlocal.go.th/uploads/files/1/abstract/.pdf

การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี

20 พ.ค. 2021 17:41:59 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 111
ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน

15 ก.พ. 2021 20:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 79
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน และนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือก...

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวังหิน และ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

4 ก.พ. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 75
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวังหิน   นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

4 ก.พ. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 72
  ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน วันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30น. ณ . หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน  

ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ณ วัดป่าพรหมนิมิต

21 มี.ค. 2020 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 82
  ประชาสัมพันธ์และ เชิญ ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย.  ณ วัดป่าพรหมนิมิต เวลา 08.30 น. และวัดป่าพรหรมนิมิต เวลา13.00น .   

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

20 ก.ย. 2019 18:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 335
เทศบาลตำบลวังหิน : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไ...