ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน

15 ก.พ. 2021 20:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 80

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน

และนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2564

เวลา 08.00-17.00

ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง