ประกวดจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังหิน (รวมศูนย์) เทศบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

10 มิ.ย. 2019 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 127