ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง หมู่ 5,11 ต่อ คสล.เดิมไปสี่แยกสะมัด หนองออ หนองยวน ทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.153-07 ต.วังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ประกวดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 2020 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 131