ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวังหิน และ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

4 ก.พ. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 54

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังหิน

เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวังหิน

  นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน