ประกาศเทศบาลตำบลวังหิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมู่ที่ 5 - บ้านสะมัดหมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ 153-03 ผิวจราจร กว้า 5 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร

29 ม.ค. 2021 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 142