ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๕๓-๐๒ สายบ้านสร้างบาก- บ้านทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ต.ค. 2017 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 129

 

เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน