รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

4 ก.พ. 2021 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 43

 

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหิน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

วันที่ 8- 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30น.

ณ . หอประชุมเทศบาลตำบลวังหิน