ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ณ วัดป่าพรหมนิมิต

21 มี.ค. 2020 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 45

 

ประชาสัมพันธ์และ เชิญ ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย.  ณ วัดป่าพรหมนิมิต เวลา 08.30 น. และวัดป่าพรหรมนิมิต เวลา13.00น .