ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.153.01 จากบ้านหลักป้าย ถึงบ้านหนองยวน

8 ธ.ค. 2021 21:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.153.01 จากบ้านหลักป้าย ถึงบ้านหนองยวน