ข่าวประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

13 ม.ค. 2022 21:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 50

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น