เทศบาลตำบลวังหิน
ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
Tel: 045-969-935
Fax: 045-969-935
E-Mail: @gmail.com
นายบุญศรี สมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน
นายทองขัน อินทร์คำ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน
นางปทิตตา พรหมชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน
นายวิเชียร กิตวัน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE